Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

20-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych


Fundacja „Szansa dla Niewidomych” została założona w 1992 roku przez niewidomych i ich widzących przyjaciół.

 

Fundacja „Szansa dla Niewidomych” jest przede wszystkim organizacją, która doradza niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. Poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach współpracownicy Fundacji otrzymują SZANSĘ na aktywność społeczną i zawodową.

 

Największym osiągnięciem Fundacji  jest organizowana od roku 1999 międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku – „REHA FOR THE BLIND IN POLAND” , która stała się najważniejszym wydarzeniem w tej dziedzinie w naszej części Europy. Jest ona połączona z wystawą specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Spotkanie w Polsce stwarza niepowtarzalną okazję do poznania doświadczeń zdobytych na Zachodzie i przekazania ich na Wschód.

„Nasza fundacja codziennie walczy na rzecz osób niewidomych i niedowidzących o prawo do informacji, nauki, pracy i odpowiedniej rehabilitacji” – mówią pracownicy Fundacji.


Aby łatwiej przekonywać osoby niewidome do rehabilitacji Fundacja stworzyła internetową platformę pod nazwą TYFLOSFERA. Już w pierwszych dniach jej działania, w styczniu 2009 odwiedziło ją ponad 10 tysięcy internautów. Celem platformy jest wymiana doświadczeń, szeroko rozumiane poradnictwo oraz e-learning. Powstają tam kolejne prezentacje szkoleniowe, z których można skorzystać bez konieczności wychodzenia z domu.

Już od 18 lat Fundacja jest  profesjonalnym organizatorem szkoleń rehabilitacyjnych przygotowujących inwalidów wzroku do podjęcia pracy i samodzielnego życia.

 

Życzymy Fundacji Szansa dla Niewidomych wielu sukcesów i dalszej owocnej pracy.
Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl