Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Debata pt. „Różni, ale równi – pracownicy z niepełnosprawnością”

W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyła się  w czerwcu 2013 roku debata pt. „Różni, ale równi – pracownicy z niepełnosprawnością”. Spotkanie zorganizowała Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo we współpracy z RPO.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi Polska po ratyfikacji przez rząd Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Odbył się również panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, wspierających na co dzień rozwój zawodowy osób z różnymi problemami zdrowotnymi.

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl