Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Fundacja realizuje projekt - Praca w ZAZ nie pójdzie w las.

Fundacja „Praca dla Niewidomych” z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu: "PRACA W ZAZ NIE PÓJDZIE W LAS" .

 

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 20 osób (13 kobiet, 7 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym związanym z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym z terenu powiatów: wysokomazowiecki, białostocki oraz Miasto Białystok do 31.08 2021 r.  
 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

1. Pogłębionej diagnozy potrzeb w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

2. Treningu Umiejętności Społecznej

3. Poradnictwa zawodowego: indywidualne i grupowe

4. Szkoleń zawodowych

5. Staży zawodowych

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2020 r. do 31.08.2021 r. 

 

Wartość projektu: 392 034,32 zł 

Wartość dofinansowania: 331 744,70 zł


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontakt:

- tel. 504 247 229 

- email: projekt@fpdn.org.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl