Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Strona główna

Fundacja „Praca dla Niewidomych” została utworzona w 1991 r. na mocy decyzji Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku, który jest jej Fundatorem, a od roku 2004 jest organizacją pożytku publicznego. Celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku poprzez rehabilitację społeczną i zawodową.

 

Od 2001 roku Fundacja prowadzi Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie, który stał się miejscem pracy dla 58 osób niepełnosprawnych.

 

W 2016 roku Fundacja powołała do istnienia Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie, obecnie centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo, gdzie zatrudnionych jest 36 osób niepełnosprawnych. Głównym celem Zakładu jest nauka zawodów: gastronomicznego, hotelarskiego, rolniczego, a także rehabilitacja medyczna i społeczna zatrudnionych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Ponadto Fundacja realizuje własne inicjatywy i projekty przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących przede wszystkim z województwa mazowieckiego. Do najważniejszych z nich należy organizowany co roku w październiku koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Fundacja zrealizowała również takie projekty jak: porady prawne dla osób niepełnosprawnych, cykl wycieczek dla osób z dysfunkcją wzroku, kampanię społeczną dotyczącą zatrudniania osób niepełnosprawnych i wiele innych.

 

 

 

 

/

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl