Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Strona główna

             W czerwcu 2011 roku świętowaliśmy 10-lecie Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie, 20-lecie Fundacji „Praca dla Niewidomych” oraz  65-lecie Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku.

          Działalność Fundacji „Praca dla Niewidomych” w Warszawie, ustanowionej z woli Komitetu w 1991 roku, obejmującej społecznym oddziaływaniem obszar całego kraju, koncentruje się na niesieniu pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym oraz wspieraniu działalności organizacji zrzeszających osoby pozbawione światła oczu.

            Pomoc Komitetu i działalność Fundacji pozwoliły na powołanie w 2001 roku Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej, który stał sie miejscem pracy i życia dla 53 niepełnosprawnych. Wykupione przez Komitet gospodarstwo rolne zostało przystosowane do kształcenia zawodowego i rehabilitacji niewidomych zamieszkałych na terenach wiejskich. W unikalny sposób udało się nam połączyć w RZAZ pracę na roli, uprawę owoców i warzyw, zajęcia stolarskie i rękodzielnicze oraz prowadzenie gabinetu rehabiltacyjnego. W Zakładzie zorganizowano specjalnie zaprojektowany warsztat, sad, warzywnik i pomieszczenia dla zwierząt w którym kształci się i rehabilituje osoby z dysfunkcją wzroku. Od siedmiu lat Zakład włącza się w akcję dożywiania dzieci z wiejskich szkół. Takie działanie nie tylko zapobiega zjawisku niedożywienia, ale uczy dzieci akceptacji i szacunku do osób pokrzywdzonych przez los. Naszym podopiecznym, daje to wiarę w siebie, nadaje życiu sens i radość, a nie ma w życiu nic bardziej wzniosłego, niż być potrzebnym drugiemu człowiekowi. Stanisławowo to nie tylko miejsce rehabilitacji społeczno-zawodowej, ale drugi dom oraz poczucie sensu i użyteczności pracy we wspólnej sprawie.  

         Z radością i wdzięcznością patrzę na ten czas, kiedy my w Stanach Zjednoczonych, dzięki pomocy wielu naszych rodaków na obczyźnie i wielu dobrych ludzi w Polsce, mogliśmy podejmować działania, aby ludziom dotkniętym dysfunkcją narządu wzroku przywracać ich miejsce społeczne, dawać szansę udziału w życiu w pełnym tego słowa znaczeniu poprzez pracę zawodową oraz wspólne dzielenie się radościami.

         Cieszę się, ze możemy razem w tym dziele uczestniczyć. Wszystkim ludziom dobrego serca, którzy dostrzegli potrzebę Niewidomych i zechcieli im pomóc, bardzo serdecznie dziękuję.

     

                                                     

          

 

 

 

 

 

/

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl