Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Jubileusz w RZAZ

25 maja w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stanisławowie świętowaliśmy potrójny jubileusz: 15-lecia RZAZ, 25-lecia Fundacji "Praca dla Niewidomych" i 70-lecia Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku.


Z tej okazji ukazał się w Tygodniku Płockim artykuł, który poniżej zamieszczamy.


W Stanisławowie (gm. Drobin) świętowano 15-lecie Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej dla Niewidomych. Ale to był najmłodszy jubilat podczas uroczystości. Fetowano również 25-lecie Fundacji „Praca dla Niewidomych” i 70-lecie Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku.
Nie byłoby zakładu w Stanisławowie, gdyby nie Komitet i Fundacja. Komitet jest jedną z największych polonijnych organizacji charytatywnych w Stanach Zjednoczonych. Tuż po wojnie rozpoczął pomoc głównie dzięki zakładowi w podwarszawskich Laskach. W latach osiemdziesiątych Komitet rozszerzył działalność wspierając już nie tylko Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, lecz także całe środowisko niewidomych w Polsce. Po zmianach w naszym kraju w 1991 r. z inicjatywy nowojorskiego Komitetu powołano do życia Fundację „Praca dla Niewidomych”. Główne cele fundacji to przede wszystkim niesienie pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym oraz wspieranie działalności stowarzyszeń i organizacji zrzeszających takie osoby.
15 lat temu z inicjatywy Komitetu i Fundacji ruszył zakład w Stanisławowie. Jego celem jest prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej zatrudnionych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Od początku nawiązał współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, polegającą na dożywianiu dzieci z ubogich rodzin. W pierwszych latach działalności przygotowywał 150 porcji zup. – Dzisiaj każdego dnia przygotowujemy ok. 500 posiłków do szkół – mówił kierownik zakładu Tomasz Kozłowski. W Stanisławowie pracuje obecnie 58 osób. Do dyspozycji mają dział rolniczy, zmodernizowaną i rozbudowaną kuchnię oraz pracownie: rękodzieła i rehabilitacyjną.
Za dożywianie dzieci w 2003 roku zakład został nagrodzony przez prezesa Rady Ministrów „Serdeczną łyżką” w konkursie na najlepszego realizatora dożywiania uczniów. W 2004 roku pracownicy zakładu stali się laureatami konkursu Ligi Inicjatyw Powiatowych za projekt „Pomoc osób niepełnosprawnych w dożywianiu szkół wiejskich” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i marszałka Województwa Mazowieckiego. Zakład zyskał również uznanie ogólnopolskiej kapituły konkursu „Lodołamacze 2007”, która nagrodziła go statuetką za wkład w rehabilitację zawodową i społeczną osób z wadami wzroku w kategorii „Pracodawcy nie przedsiębiorcy”.
Na uroczystości do Stanisławowa zawitało wielu gości. Niestety z przyczyn zdrowotnych nie mógł być obecny Stanisław Świderski, prezes nowojorskiego Komitetu. Był natomiast Piotr Konczewski, prezes Fundacji „Praca dla Niewidomych”. – Zakład w Stanisławowie zbliża się do pełnoletności. To taki młodzieniec, który coraz lepiej radzi sobie sam. Zakład to nie tylko miejsce pracy, ale też ważna instytucja dla lokalnej społeczności – mówił.
Wśród gości znaleźli się także m.in. dyrektor mazowieckiego oddziału PFRON-u Ewa Bogucka, kierownik płockiej delegatury urzędu wojewódzkiego Marlena Mazurska, szef płockiej delegatury urzędu marszałkowskiego Tomasz Kominek, burmistrz Drobina Andrzej Samoraj, powiatowi radni.
Z okazji jubileuszów było mnóstwo listów gratulacyjnych od władz państwowych, samorządowych, instytucji, z którymi współpracuje zakład w Stanisławowie. Prezes Fundacji „Praca dla Niewidomych” odebrał list gratulacyjny od marszałka województwa Adama Struzika.
Ale zanim oficjalni goście zabrali głos, zebranych powitał polonezem zespół Karolinki z SP w Cieszewie, a Małgorzata Kowalska, pracownik zakładu, wyrecytowała swój wiersz. Po oficjalnej części goście mieli okazję zwiedzić zakład. A później jeszcze przez długi czas rozmawiano przy stołach zastawionych potrawami z grilla. (gsz)

 

   

 

  

 

                                             

 

  

 

                        

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl