Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Koncert z okazji Dnia Białej Laski 2013

W dniu 14.10.2013 Fundacja ,,Praca dla Niewidomych’’ była gospodarzem uroczystego koncertu z okazji Dnia Białej Laski. Koncert odbył się w Teatrze Żydowskim w Warszawie. W trakcie koncertu wręczyliśmy dwa honorowe tytuły.

Pani Cecylia Czartoryska, wieloletnia kierowniczka Domu Dziecka Niewidomego otrzymała honorowy tytuł ,, Przyjaciel  Niewidomych’’. Pani Cecylii podziękowaliśmy w ten sposób za podanie ręki niewidomym dzieciom , którym nie dane było zaznać ciepła domowego ogniska.

Pani Teresa Kempara – Małecka, Prezes Zarządu Firmy SOLBET otrzymała tytuł ,,Dobroczyńca Fundacji’’ za nieocenioną pomoc w rozwoju Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie.

W trakcie koncertu Polski Związek Niewidomych nagrodził również dwie osoby specjalnymi  wyróżnieniami. Prezes Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku otrzymał odznakę ,,Przyjaciel Niewidomych’’. Pan Jan  Sideł z Radomia odebrał tytuł ,,Człowiek Roku PZN’’.

Oba wyróżnienia wręczyła Pani Anna Woźniak – Szymańska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych.

W części artystycznej koncertu wystąpili: Ludowy Zespól Artystyczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Zespół Kuźnia Artystyczna Centrum Kultury Wilanów. W programie koncertu  zgromadzeni goście usłyszeli i obejrzeli: tańce południowego Podlasia, tańce lubelskie, tańce Wilanowa i południowego Mazowsza, tańce opoczyńskie, tańce górali spiskich.

Nie brakło także niespodzianek. W dniu koncertu (14.10.2013) swoje 89 urodziny obchodził Pan Stanisław Świderski – Prezes Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce  z siedzibą w Nowym Jorku. Ponad 300 osób zgromadzonych w Teatrze wraz z zespołami oraz orkiestrą odśpiewało tradycyjne STO LAT.

Koncert zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez pracowników Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie oraz uczniów i absolwentów Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie.

Koncert i cała uroczystość został dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl