Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 2015

15 października 2015r. Fundacja „Praca dla Niewidomych” po raz kolejny była gospodarzem uroczystego koncertu zorganizowanego z okazji międzynarodowego Dnia Białej Laski. Koncert odbył się o godz. 18.00 w Bibliotece Narodowej. Wzięło w nim udział ok. 250 osób. Słowo wstępne wygłosił Prezes Zarządu Fundacji „Praca dla Niewidomych” pan Piotr Konczewski. W trakcie koncertu został wręczony honorowy tytuł „Przyjaciel Niewidomych” wójtowi gminy Sokoły, Józefowi Zajkowskiemu za rozumienie potrzeb osób Niewidomych, niepełnosprawnych i wrażliwość na ich los oraz za pełne serca aktywne i konkretne działania na rzecz niepełnosprawnych. Wyróżnienie wręczyli pan Piotr Świderski – Skarbnik Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku, a także pan Kazimierz Lemańczyk – Członek Rady Fundacji „Praca dla Niewidomych”. Na koniec odśpiewaliśmy STO LAT panu Stanisławowi Świderskiemu – Prezesowi Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku, który 14 października obchodził swoje 91 urodziny.

 

Część artystyczną spotkania uświetnił występ pana Mariana Opani przy akompaniamencie pana Janusza Tylmana.

 

Koncert zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez pracowników Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie. Uroczystość została dofinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Poniżej chcielibyśmy zaprezentować Państwu treść przemówienia:

 

Pierwsza laureatka naszego wyróżnienia „Przyjaciel Fundacji” Pani Cecylia Czartoryska powiedziała, ze  trudno przyjmować wyróżnienie za rzeczy, które porządny człowiek powinien robić. Dzisiaj chcemy wręczyć nasze wyróżnienie osobie, która robi to, co do niej należy i robi to z przekonaniem i radością. W naszej nagrodzie jednym z elementów wyróżnienia  jest właśnie ta myśl, aby dostrzegać ludzi, którzy w swoim życiu chcą przede wszystkim  służyć drugiemu człowiekowi.

 

I taki jest nasz laureat roku 2015. Którego mottem życia i  pracy jest   aby inni mogli być szczęśliwszy, bardziej dozwoleni ze swojego życia, Człowiek który sprawuje swoją funkcje z poczuciem SŁUŻBY wobec gminy, jej mieszkańców -  dba o rozwój ekonomiczny, ekologię, miejsca pracy,  strategię rozwoju, kultywowanie tradycji i tożsamości narodowej,  lepszą jakość życia mieszkańców.  Ciągle chyba to jest sposób działania nadzwyczajny, a nie zwyczajny. I dlatego nasze wyróżnienie.

 

Ale także nasz tegoroczny laureat to człowiek, który dostrzega też problemy, potrzeby ludzi, którzy poprzez swoją niepełnosprawność potrzebują szczególnej pomocy drugiego człowieka – czasem tylko zwyklej życzliwości, zrozumienia, gestu, uśmiechu. Nasz laureat robi znacznie więcej niż to: warsztat terapii zajęciowej, ośrodek szkolny  dla dzieci niepełnosprawnych,  a teraz  nasz laureat z wielkim sercem i życzliwością  pomaga Fundacji powołać zakład aktywności zawodowej – miejsca  pracy dla niepełnosprawnych

 

Myślę, że ta dzisiejsza nagroda wpisuje się w  przesłanie, które ponad 100 lat temu , żywym świadectwem swojego życia, nowoczesnego patriotyzmu, zostawiła nam Pani Stefania Karpowicz, założycielka szkoły rolniczej w Krzyżewie  - tam gdzie chcemy otworzyć zakłada aktywności zawodowej: „najważniejsza to pracować dla tych, którzy nas potrzebują”

 

1930-35 wicemarszałek Senatu Antoni Bogucki, mój pradziad, pisał dziennik – znalazłem taki zapis: poniedziałek 12 maja 1932 roku – co dzisiaj mogę dobrego zrobić dla Polski?

 

Życzę naszemu laureatowi, Panu Józefowi Zajkowskiemu, Wójtowi Gminy Sokoły, człowiekowi wielkich wizji i serca, aby tak, jak to robi dzisiaj,  mógł zawsze pytać siebie: co dzisiaj mogę dobrego zrobić dla mojej gminy, dla mojej ojczyny? I aby mógł kontynuować dzieło Pani Karpowicz i zawsze dostrzegał tych, „ którzy nas potrzebują”.

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl