Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Konferencja w Krzyżewie

W dniu 19 maja 2016 roku odbyła się, z inicjatywy

Dyrekcji Zespółu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie

oraz

Zarządu Fundacji „Praca dla Niewidomych”- Centrum Turystyki i Rehabilitacji

w Krzyżewie

konferencja :

„Najważniejsze to pracować dla tych, którzy nas potrzebują

- w 140. rocznicę urodzin Stefanii Karpowicz

 

Konferencję otworzyła Pani Wioletta Gierłachowska, Dyrektor ZSR w Krzyżewie, która mówiła o ponad 100-letniej tradycji szkoły i dzisiejszych osiągnięciach.

Prezes Zarządu Fundacji „Praca dla Niewidomych” Piotr Konczewski mówił o działaniach Fundacji w Krzyżewie, powstałym Zakładzie Aktywności Zawodowej, jako kontynuacji misji i pracy pani Karpowicz. Zwrócił uwagę, że dzisiaj szczególnie potrzebujemy takich działań, które polegają na tym, aby dawać innym, pomagać, bardziej niż szukać swoich korzyści. Wzorem tego jest właśnie życie i praca Pani Stefanii Karpowicz i dzieła, których częścią jest Centrum w Krzyżewie, realizowane od 70-lat przez Komitet pomocy Niewidomy w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku. Piotr Konczewski odczytał list od Przewodniczacego Komitetu, Pana Stanisława Świderskiego (treść na końcu).

Na konferencji obecni byli członkowie rodziny Pani Stefanii.

Występując na konferencji, pan Bogdan Zieliński, Starosta Wysokomazowiecki, mówił o tradycjach szkoły, o jej zasługach dla rozwoju powiatu i gminy, a także o przyszłości szkoły i jej znaczeniu dla rozwoju powiatu i gminy. Z wdzięcznością mówił o współpracy ZSR i Fundacji w tworzeniu w Krzyżewie miejsca, która  będzie promieniowało i dawało przykład nowoczesnych działań opartych na współpracy, współdziałaniu, korzystaniu z dorobku przyszłości i  stosowaniu nowoczesnych rozwiązań.

Wójt gminy Sokoły, pan Józef Zajkowski, przywoływał przykład życia i pracy pani Karpowicz jako działania opartego na współpracy gminy,  powiatu, szkoły, Fundacji i mieszkańców dla dobra wspólnego.

           

W części merytorycznej prof. A. Cz. Dobroński, w referacie pt: „Szlachetni i gospodarni. Aktywność społeczno-kulturalna ziemian pogranicza mazowiecko-podlaskiego” przedstawił żywo i ciekawie różne postacie życia Podlasia, które były inspiracją działania pani Karpowicz i są przykładem dla nas dzisiaj.

 

Pan  Jacek  Tomkiel, w wystąpieniu pt. „Dobra pamięć – nowe fakty z życia i działalności Patronki Szkoły w Krzyżewie, Stefanii Karpowicz” przedstawił nowe źródła i fakty pozwalające lepiej rozumieć życie i prace pani Karpowicz.

Pani Anna Strumińska mówiła o współczesnym wolontariacie zainicjowanym w Krzyżewie przez Stefanię Karpowicz, który dzisiaj nie stracił ze swej aktualności i każdego z nas zaprasza do działań na rzez dobra wspólnego.

Pani Joanna Krawczuk mówiła w swoim wystąpieniu pt. „Działalność społeczna Stefanii Karpowicz – otwieranie Krzyżewa na świat.”, jak dzieła pani Karpowicz były otwieraniem na pomysły, metody, nowoczesne technologie, które sprawiały, że szkoła w Krzyżewie była unikalną i nowoczesną placówką edukacyjną. Uczyła otwartości na świat i mądrego korzystania z osiągnięć świata.

 

Po koncercie wykonanym przez absolwentów ZSR w Krzyżewie, pani Wioletta Gierłachowska przekazała informację o powoływaniu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Rolniczej w Krzyżewie im. Stefanii Karpowicz „Krzyżewiacy”.

 

Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy IPN : „Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 roku” oraz smacznego posiłku przygotowanego przez ZAZ Krzyżewo.

 

 

Słowo pana Stanisława Świderskiego:

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w NY, wyrażam żal, że nie możemy brać udziału w dzisiejszym spotkaniu w Krzyżewie. Komitet Pomocy Niewidomy w Polsce, także poprzez działania Fundacji „Praca dla Niewidomych” ma swój wieloletni - obchodzimy w tym roku 70-lecie działania Komitetu - wkład w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce. Jest to pomoc o szczególnym znaczeniu ponieważ daje im możliwość pracy i rozpoczęcie jakby nowego życia.

Mam nadzieję, że nasz wkład w dzieło Krzyżewa, powstały tam Zakład Aktywności Zawodowej, jest kontynuacją pracy i misji pani Stefanii Karpowicz, która rozpoczęła to dzieło w Krzyżewie ponad 100 lat temu, ofiarowując swoje siły, talenty, majątek, tym którzy tego najbardziej potrzebują. Cieszę się, że my możemy to dzieło kontynuować. Czujemy się spadkobiercami społecznej misji pani Stefanii, zarządzając dzisiaj pięknym budynkiem, który powstał dzięki miłości pani Karpowicz do tej ziemi i do ludzi tutaj, a został tak pieknie odnowiony odnowiony staraniami władz Powiatu. Ale też przejmując dziedzictwo duchowe, misję Pani Karpowicz, chcemy wzbogacać ją o doświadczenia naszej 70-letniej działalności, wspierania niepełnosprawnych w Polsce poprzez nowe technologie, nowoczesne metody zarządzania i podejścia do społecznej aktywności ludzi niepełnosprawnych. Powstały w Krzyżewie ZAZ, który my w Komitecie też mamy bardzo w sercu, realizuje motto działania pani Stefanii Karpowicz, aby służyć tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

Misja i działania Pani Karpowicz na Podlasiu, wynikające z jej miłości do tej ziemi i ludzi tutaj żyjących, spotykają się z działaniami Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce, który z tej samej miłości do Polski i troski o drugiego człowieka, tutaj w dalekiej Ameryce,  pragnie pomagać ludziom niepełnosprawnym. Lokalny patriotyzm spotyka się z miłością do Ojczyzny wiele Polaków w Ameryce: indywidualnych darczyńców, wolontariuszy i pracowników Komitetu, we wspólnym jakże pięknym dziele.

Jestem bardzo wdzięczny przedstawicielom samorządu powiatowego, Panu Staroście, Radnym Powiatowym, Wójtowi gminy Sokoły i Radnym Gminy, przedstawicielom Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiemu, Dyrekcji Zespołu Szkól Rolniczych w Krzyżewie, za wrażliwość na problemy ludzi niepełnosprawnych i wsparcie działań Komitetu i Fundacji w tworzeniu dla nich nowego miejsca pracy,  w którym będą się czuć społecznie użyteczni.

Cieszę się, że my w Komitecie, choć tak daleko od Polski, ale blisko sercem, możemy to szlachetne dzieło wspierać.

 

Stanisław Świderski

Przewodniczący

Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce.

 

  

 

                           

 

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl