Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Konferencja w RZAZ

W dniu 17 października 2012 roku, Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie był gospodarzem konferencji pt. ,,Zakład Aktywności Zawodowej jako przykład dobrych praktyk w sektorze ekonomii społecznej’’. W konferencji wzięli udział przedstawiciele urzędów marszałkowskich zajmujący się problematyką społeczną, kierownicy ZAZ z całej Polski oraz przedstawiciele lokalnych władz powiatu płockiego i sierpeckiego. Swoje referaty wygłosili: Pani Alina Wojtowicz-Pomierna – Z-ca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pan Artur Pozorek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczący w konferencji goście mieli możliwość zwiedzenia terenu i pomieszczeń RZAZ w Stanisławowie. Zakończeniem konferencji była swobodna dyskusja panelowa o przyszłości ZAZ w Polsce, którą poprowadził Pan Tadeusz Synoracki – Przewodniczący Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej.

Wszystkim gościom i uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.  

 

    

 


 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl