Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Konferencja w Sejmie dotycząca Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 23 lipca odbyła się, w Sali Kolumnowej Sejmu RP, konferencja zorganizowana przez Koalicję na  Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, dotycząca propozycji gwarantowanych usług rehabilitacyjnych w nowej ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Pani Anna Woźniak - Szymańska, Prezes Koalicji, przedstawiła główne cele zakończonego projektu i proponowane rekomendacje. Szczegółowe wnioski wynikające ze zrealizowanego projektu przedstawiła Pani Agnieszka Żychalak. Rekomendacje te obejmują:

- propozycje ustawowej regulacji pracy asystenta wspomagającego osobę niepełnosprawną w czynnościach codziennych

- uregulowane w ustawie zakresu usług specjalistycznych w zakresie rehabilitacji społecznej

- wprowadzenie pozycji i trenera pracy, który byłby ważnym elementem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, pan Jarosław Duda, przedstawił zarys polityki społecznej Państwa w kontekście Konwencji o Prawach Osób Niepełnoprawnych oraz wymienił wspólne osiągnięcia administracji państwowej i środowiska:

- ustawę o języku migowym

- kodeks wyborczy i praktyki zmieniające udział osób niepełnosprawnych w procesie wyborczym

- dostępność transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych

- przeprowadzenie procesu legislacyjnego dotyczącego Konwencji, oczekującej w tej chwili tylko na podpis Prezydenta RP.

 

Pan Jarosław Duda przypomniał o potrzebie przygotowanie nowoczesnej ustawy o osobach niepełnosprawnych, w której szczególnie ważne jest wzmocnienie procesów aktywizacji zawodowej.

 

Opis działań polskich został przedstawiony przez Pana Janusza Gałęziaka, członka Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Prezentacja ukazała europejskie praktyki w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Autor prezentacji podkreślił szczególną rolę w polityce europejskiej aktywizacji zawodowej, w tym wspomaganego zatrudnienia będącego skuteczna drogą do otwartego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Po prezentacjach odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez Pana Piotra Pawłowskiego z Kolacji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością..

Konferencję zakończyła Pani Anna Woźniak-Szymańska podsumowując ustalenia, rekomendacje i wnioski z dyskusji.

 


 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl