Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

List Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Związku Banków Polskich

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH                                                                                                                                                                 Warszawa, 01.09.2014

 Irena Lipowicz

Pan

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

Związek Banków Polskich

ul. Kruczkowskiego 8

00 - 380 Warszawa

 

W moim szczególnym zainteresowaniu pozostaje sytuacja osób niepełnosprawnych, stąd też pragnę zwrócić uwagę Pana Prezesa na problem dostępu osób niewidomych i niedowidzących do usług bankowych.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy osobom niewidomym i niedowidzącym sprzedawane są usługi, z których nie mogą korzystać samodzielnie. Banki oferują osobom niepełnosprawnym usługi dostępu do zgromadzonych na rachunkach  bankowych środków pieniężnych za pomocą karty bankomatowej, w sytuacji, gdy żaden z bankomatów w danej miejscowości nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących.

Z doniesień prasowych wynika, że taka sytuacja miała miejsce w jednym z oddziałów Banku S S.A. w B, w którym niewidomemu klientowi została wydana karta bankomatowa.

Problemem okazało się samodzielne  skorzystanie z karty przez klienta, gdyż  w tym mieście bank nie posiada żadnego bankomatu wyposażonego w oprogramowanie udźwiękowiające i wyjścia słuchawkowe. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 zezm.), zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezesa o poinformowanie czy opisany  problem został dostrzeżony przez Związek Banków Polskich, w tym także w kontekście poprawy jakości obsługi osób niepełnosprawnych przez banki, a także jakie działania zostały, bądź zostaną podjęte w celu wyeliminowania tej niewłaściwej praktyki oraz zapewnienia niewidomym i niedowidzącym klientom banków szerokiego dostępu do powszechnych na świecie bankomatów, wyposażonych w oprogramowanie  udźwiękowiające i wyjścia słuchawkowe. Będę również zobowiązana, gdyby zechciał Pan Prezes nadesłać informacje statystyczne odnośnie dostępności w poszczególnych  bankach, z podziałem na obszary miejskie i wiejskie, bankomatów przystosowanych do  potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.


Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl