Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja „Praca dla Niewidomych” informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego o Nr: 70302-2015 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30.03.2015 na zadanie: dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji „Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Auto Serwis Pasikowski sp. z o.o.  ul. Polna 100  87-800 Włocławek z ceną 149 600 zł i 94 punktami.


Uzasadnienie:  W wyniku oceny ofert, oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów. W świetle ustawy o zamówieniach ublicznych jest zatem ofertą najkorzystniejszą, bowiem Oferent zaproponował najniższą cenę, a zaproponowana kwota nie przekracza środków finansowych, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl