Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Pogrzeb śp. Stanisława Świderskiego - 27.06.2022 - kaplica w Laskach

27 czerwca 2022 roku w Kaplicy w podwarszawskich Laskach pożegnaliśmy śp. Stanisława Piotra Świderskiego, który odszedł do Pana w Nowym Jorku 15 maja 2021 roku. Pan Stanisław po latach tułaczki, życia emigranta - doświadczonego w młodym wieku udziałem w Powstaniu Warszawskim, przeżyciami obozów jenieckich, udziale w walkach II Wojny Światowej w mundurze armii brytyjskiej, potem pracy w IBM - wrócił do miejsca dla którego poświęcił wiele swojego talentu oraz sił i powrócił do kraju, który kochał i któremu służył.

 

Spoczął na Laskowskim cmentarzu, w grobie swojej żony Danuty.

Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Rektor Marek Gątarz, który w swojej homilii przypomniał trudne losy Pana Stanisława i jego liczne przykłady służby i miłości wobec drugiego Człowieka.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli synowie Pana Stanisława, Piotr i Andrzej, razem z rodziną. W kaplicy było grono bliskich przyjaciół i współpracowników Pana Stanisława w okresie pracy dla dobra Towarzystwa Opieki nad Niewidomym w Laskach, współpracownicy z Fundacji „Praca dla Niewidomych”, działacze Polskiego Związku Niewidomych,  oraz pracownicy z Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie i Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie, których Pan Stanisław był ważnym współtwórcą.

Po Mszy Świętej słowa pożegnania wypowiedział w imieniu Okręgu Lubelskiego PZN - Pan Sylwester Peryt, który przypomniał, że kilka lat temu Okręg Lubelski imieniem Pana Stanisława Świderskiego nazwał siedzibę swojego Związku w Zamościu. Był to wyraz ogromnej hojności Komitetu i osobiście Pana Stanisława dla środowiska niewidomych na Lubelszczyźnie. Potem kilka słów powiedziała Pani Marta Zielińska, która przez wiele lat współpracowała z Panem Świderskim.

Wspólnie odprowadziliśmy urnę z prochami Pana Stanisława na Laskowski cmentarz, gdzie słowo pożegnania skierowali synowie Pana Stanisława i wnuczka Sophie.

Dziękujemy Bogu za życie Pana Stanisława i całe dobro, którego doświadczyliśmy dzięki niemu. Mamy nadzieję, że patrzy dzisiaj ze swojej „chmurki”, na która się wybierał od kilku lat, z wdzięcznością i będzie nas wspierał w następnych dziełach dla Osób niewidomych i niepełnosprawnych.

 

Pożegnalne słowo syna Piotra.

Pożegnalne słowo syna Andrzeja.

Pożegnalne słowo wnuczki Sophie.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl