Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Projekt

W maju 2016 w Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnym w Krzyżewie realizowany był projekt "EVS for FUTURE" – cykl działań przygotowanych z myślą o młodych osobach z mniejszymi szansami, głownie głuchych, które podobnie jak ich rówieśnicy chcieliby aktywnie uczestniczyć w życiu Europy i możliwościach jakie daje Program ERASMUS +.  

 

Celem projektu była integracja i współdziałanie na rzecz młodzieży ze specjalnymi potrzebami w obszarze Wolontariatu Europejskiego. Działania w projekcie są ze sobą ściśle powiązane i występują w zaplanowanej i uzgodnionej przez strony kolejności. 

 

Projekt składa się ze szkolenia w Krzyżewie na Podlasiu, 10 EVS dla 10 osób z wadami słuchu w Grecji i Spotkania Ewaluacyjnego w Polsce w grudniu 2016. 

Szkolenie w maju w Krzyżewie na Podlasiu  -  to czas i miejsce przekazania przez międzynarodowych trenerów (Dorota Anna Milke  - Prezes Fundacji RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych oraz Mohamed Chaabouni - Koordynator EVS z Grecji) szczegółowej teorii dot. Wolontariatu Europejskiego organizacjom pracującym na rzecz młodzieży, prezentacja narzędzi wspierających EVS i budowa trwałych, wysokiej jakości Partnerstw na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami. 

 

W Projekcie bierze udział 18 pracowników młodzieżowych pracujących z młodzieżą również ze specjalnymi potrzebami oraz 4 Osoby Głuche /Słabosłyszące z Polski i Hiszpanii. Projekt był realizowany  w  Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Krzyżewie (Podlasie) gdzie pracują osoby niepełnosprawne.  Poprzez wypracowane podczas całego projektu działania upowszechniające i prezentujące wyniki projektu grupa odbiorców będzie o wiele większa. W projekcie bierze udział 10 Partnerów z 8 krajów EU: Grecji (2 org) Francji, Estonii, Cypru, Włoch (2 org) Hiszpanii, Słowenii i Polski. 

 

  

 

  

 

   

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl