Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Przydatne linki

 Polecamy poniższe strony o tematyce pokrewnej do działalności Fundacji: 

 

Instytucje publiczne:

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej   http://www.mpips.gov.pl/

Urząd Pracy M.St. Warszawy   http://www.up.warszawa.pl/

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej   http://www.mcps.mazovia.pl/

Biuro Polityki Społecznej Urzędu M. St. Warszawy   http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych   http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   http://www.pfron.org.pl/portal/pl/

 

Inicjatywy oddolne: 

 

Polski Związek Niewidomych   http://pzn.org.pl/

Fundacja Szansa dla Niewidomych   http://szansa.migomedia.pl/

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzacych   http://www.cross.org.pl/

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym   http://tpg.org.pl/

Nowa Praca Niewidomych   http://www.czytak.waw.pl/

Portal dla Osób Niepełnosprawnych  http://www.niepelnosprawni.pl/

Portal Organizacji Pozarządowych   http://www.ngo.pl/

Vortal dla Osób Niewidomych i Słabowidzących   http://www.niewidomi.info.pl/

 

Edukacja: 

 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi   http://www.laski.edu.pl/

Specjalny Ośrodek dla Dzieci Słabowidzących   http://www.kozminska.edu.pl/

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl