Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Spotkanie eksperckie dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

14 października 2014r. w godzinach 11-14 odbyło się spotkanie eksperckie poświecone tematyce aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Było to spotkanie kameralne i jego celem było poruszenie przez ekspertów różnych aspektów rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Konferencja została zorganizowana przez Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce i Zarząd Fundacji „Praca dla Niewidomych”. 

 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych jest ważnym tematem społecznym, ponieważ duża grupa osób niepełnosprawnych pozostaje bez pracy, a dla tych osób podjecie pracy zawodowej oznacza zarówno poprawę sytuacji materialnej, ale - co ważniejsze – wzrost poczucia własnej wartości. Jest dla nich swoistą terapią. Z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej korzyści czerpią również pracodawcy.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu!

 

 

     

 

 

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl