Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Walne Zebranie członków Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

4 kwietnia odbyło się Walne Zebranie członków Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, której uczestnikiem jest także Fundacja „Praca dla Niewidomych”. Zadaniem Koalicji jest wspólne wypracowywanie rozwiązań dotyczących pomocy dla niepełnosprawnych i występowanie wobec przedstawicieli rządu i parlamentu jako reprezentant interesów naszego środowiska.

 

Początek spotkania w gościnnej Sali PZN poświęcony był sprawozdaniu z czteroletniej działalności Zarządu w latach 2009-2013. Sprawozdanie wskazywało na liczne inicjatywy Zarządu, które skierowane były na wyrównywanie szans  osób z niepełnosprawnością, przeciwdziałanie dyskryminacji, zmiany postaw w świadomości społecznej, tworzenia warunków na aktywizacje społeczna i zawodowa. Udział w wielu posiedzeniach komisji sejmowych, Krajowej Radzie Konsultacyjnej, spotkaniach organizowanych przez kancelarie Prezydenta RP pozwalał przedstawić ważne inicjatywy środowiska osób niepełnosprawnych. 

 

Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi i Komisji rewizyjnej.

Delegaci dokonali wyboru  nowego Zarządu w składzie:

 1. Prezes – Anna Woźniak-Szymańska

2. Wiceprezes – Magdalena Bojarska

3. Wiceprezes – Piotr Pawłowski

4. Skarbnik – Agata Spała

5. Sekretarz – Tadeusz Zarębski

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Przewodnicząca – Aleksandra Włodarska vel Głowacka

2. Wiceprzewodniczący – Jerzy Ostrowski

3. Sekretarz - Ewa Suchcicka


Życzymy nowe Zarządowi odwagi, cierpliwości w budowaniu opinii środowiska i skutecznej jej reprezentowania wobec władz publicznych. Jak powiedział w dyskusji delegatów Piotr Pawłowski, ciągle musi zabiegać aby przedstawicieli władzy, ciał ustawodawczych, przedstawiciele samorządów różnych szczebli  chcieli wsłuchiwać się w głos środowiska i aby środowisko potrafiło współdziałać w formułowaniu swoich wspólnych interesów.

 


 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl