Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Walne Zebranie członków OPZON

W dniach 11-12 maja 2013 odbyło się Walne Zebranie członków Organizacji Pracodawców Zatrudniających Osoby Niewidome (OPZON). Doroczne zabranie zgromadziło czternastu z pośród piętnastu członków Organizacji. Pierwszego dnia członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu i planach działania na roku 2013. Członkowie z satysfakcją przyjęli działania Zarządu, który zabiegał w różnych formach o zapewnienie jak największej liczby miejsc pracy dla osób niewidomych i słabowidzących, a także o trzymanie wsparcia instytucji publicznych dla pracodawców osób niewidomych i słabowidzących.

 

W drugiej części spotkania uczestniczył Pan Jarosław Duda Pełnomocnik do Spraw Niepełnosprawnych. Pan Minister przedstawił zarys planów rządu w zakresie polityki wspierającej zatrudnienie osób niewidomych i słabowdzących. Wśród tych planowanych działań, a są one w dużej mierze oparte na przewidywanej regulacji Unii Europejskiej o pomocy publicznej i planowanej nowelizacje ustawy o zatrudnienie osób niepełnosprawnych, Pan Minister mówił o rozważanym przez rząd ograniczeniu pomocy dla pracodawców przy zatrudnieniu osób o lekkiej niepełnosprawności, zamrożenie płacy minimalnej, jako podstawy do naliczenia pomocy PFRON dla pracowników niepełnosprawnych i pilną potrzebę ujednolicenia orzecznictwa o niepełnosprawności. Pan Minister zapewniał też o gotowości instytucji publicznych do wspierania polityki zatrudnienia osób o szczególnych niepełnosprawnościach, w tym osób niewidomych i słabowidzących.

 

Pan Minister Duda odpowiadał też na liczne zapytania uczestników spotkania. Wiele z nich dotyczyło potrzeby lepszego wykorzystywania  przez instytucje  samorządowe  i rządowe do korzystania  z klauzuli społecznej  zawartej w ustawie o zamówieniach publicznych,   w kontraktowaniu usług i dostawy towarów. Klauzula społeczna i jej skuteczne wykorzystywanie wzorem wielu krajów Unii Europejskiej byłaby wielkim wsparciem dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Klauzula nie ograniczałaby praw wszystkich podmiotów do udziały w przetargach, ale dawałaby podmiotem ekonomii społecznej dodatkowe preferencje, które w oparciu o analizę oferowanych cen,  mogłyby być wsparciem dla ich społecznych celów działania.

 

Drugi dzień spotkania to szkolenie na temat zasad prowadzenia sprzedaży towarów  i usług i poszukiwania nowych rynków.

 

Te dwa dni były dla członków OPZON ważnym i pożytecznym wydarzeniem…

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl