Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Działalność / Misja / Cele

Podstawowym celem działalności Fundacji ,,Praca dla Niewidomych’’ jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Swoje cele Fundacja realizuje  poprzez:

 

1.  niesienie wszechstronnej pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy,

2.  finansowanie oraz organizowanie  miejsc pracy,

3.  prowadzenie zakładów pracy aktywności zawodowej

4.  organizację kursów i szkoleń, szczególnie dla osób zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych,

5. wspieranie instytucji, środowisk i stowarzyszeń działających w Polsce na rzecz niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ogólnej i zawodowej,

6.  rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji,

7. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy na temat niepełnosprawności i pomocy osobom dotkniętym chorobami lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,

8.  wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych,

9.  przyczynianie się do polepszania warunków życia i samorealizacji osób niepełnosprawnych

 

          W ramach swoich przedsięwzięć Fundacja regularnie angażuje się w różnorodne projekty i programy na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Jednym z nich był współfinansowany ze środków PFRON program pn. ,,Z komputerem jaśniej’’. Beneficjentami programu były osoby niewidome i słabowidzące. Projekt realizowany przez Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie polegał na nauce obsługi komputera z wykorzystaniem specjalistycznej klawiatury i oprogramowania. Dodatkowo uczestnicy poznawali zasady pisma Braille’a. Częścią programu były spotkania z psychologiem i pedagogiem specjalnym.

          Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem realizowanym w latach 2009-2010 był finansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi projekt ,,Glina – zarobek i terapia dla niepełnosprawnych’’. Polegał on na zorganizowaniu i uruchomieniu w RZAZ warsztatu rękodzieła.

          Mając na uwadze ubogie rodziny wiejskie RZAZ zaangażował się w program grantowy firmy Danone pn. ,,Masz pomysł? Podziel się posiłkiem’’. Dzięki realizacji programu pięćdziesięcioro dzieci z najuboższych rodzin regularnie otrzymywało ciepłe posiłki w dniach nauki szkolnej. Ponadto w ramach tej akcji zorganizowano zajęcia i spotkania pn. ,,W zdrowym ciele zdrowy duch’’, którym celem było promowanie zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania.

          Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej prowadził program pn. ,,Dogadajmy się’’. Polegał on na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch kursów języka migowego – KSS1 (poziom elementarny) dla pracowników służb społecznych i KN1 (poziom elementarny) dla nauczycieli i pedagogów. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy programu zdobywali umiejętności niezbędne w sprawnym kontaktowaniu się z osobami głuchymi.

        W roku 2009 na bazie pomieszczeń Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie uruchomiono ,,Integracyjne Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne’’. W ramach tego przedsięwzięcia utworzono ścieżkę botaniczną, mini zoo, ptaszarnię, oraz leśną ścieżkę edukacyjną. Centrum otwarte jest dla wszystkich, którzy zainteresowani są uczestnictwem w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych także przez osoby niepełnosprawne. Centrum oferuje zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej, nauki pisma Braille’a, ekologii i wiedzy przyrodniczej oraz pracowni rękodzieła. Ponadto w ofercie znajdują się przejażdżki w siodle na koniu, bryczkami oraz saniami uatrakcyjniające pobyt gości w Zakładzie.

          Potrzeba informacji prawnych w różnych aspektach życia osób niepełnosprawnych znalazła możliwość realizacji w projekcie pn. ,,Znaj swoje prawa’’. Od dwóch lat osoby niepełnosprawne otrzymują bezpłatne porady prawne, które dotyczą następujących dziedzin prawa: orzekania o niepełnosprawności, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i spadkowego, prawa mieszkaniowego i ochrony praw lokatorów. Porad udzielają doświadczeni prawnicy wpisani na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

          Fundacja ,,Praca dla Niewidomych’’ nie zapomina o potrzebach kulturalnych i turystycznych osób niewidomych i słabowidzących. W ramach własnych projektów zorganizowano w ciągu ostatnich dwóch lat kilka wycieczek pod wspólną nazwą ,,Poznajemy wiślane grody’’. Ponad 200 osób niepełnosprawnych miało możliwość uczestnictwa w bezpłatnej całodniowej wycieczce do Płocka zakończonej wspólnym pobytem w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stanisławowie. W wycieczkach tych uczestniczyły osoby dorosłe i młodzież.

          W okresie Świąt Bożego Narodzenia Fundacja cyklicznie zaprasza osoby niewidome i słabowidzace na przedświąteczne spotkania. W roku 2011 spotkanie takie uświetnił koncert Pani Alicji Majewskiej, której towarzyszył Pan Włodzimierz Korcz, a gościem specjalnym była młoda niewidoma piosenkarka Agata Zakrzewska. W świątecznym spotkaniu i koncercie pn. ,,Przy wspólnym stole’’ uczestniczyło ponad 200 osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl