Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Fundacja

               Fundacja ,,Praca dla Niewidomych’’ została utworzona w roku 1991 na mocy decyzji Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce w siedzibą w Nowym Jorku, który jest jej Fundatorem. Fundacja jest wykonawcą woli Komitetu i reprezentuje go w Polsce. Poza tym realizuje również własne inicjatywy i projekty przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących.

        Pierwszą wspólną inicjatywą Komitetu i Fundacji było sfinansowanie przejęcia przez Polski Związek Niewidomych bazy rehabilitacyjnej na potrzeby  środowiska niewidomych. W latach 1999-2008 Fundacja administrowała i ponosiła część kosztów utrzymania Domu Dziecka Niewidomego w Warszawie. Do domu przyjmowane są dzieci całkowicie niewidome. Ich wychowaniem i rehabilitacją zajmuje się Pani Cecylia Czartoryska, której zarówno w pracy, jak i w utrzymywaniu panującej atmosfery rodzinnego ciepła, pomaga zatrudniony personel.

              W lutym 1998 roku Fundacja z myślą o pomocy osobom z dysfunkcją narządu wzroku utworzyła Warsztat Terapii Zajęciowej w Płocku. Placówka ta pomaga osobom niewidomym zwiększać poczucie własnej wartości i akceptacji ze strony otaczającego ich świata oraz przygotowuje do pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy. W roku 2007 Fundacja przekazała prowadzenie warsztatu miejscowej organizacji – Towarzystwu Pomocy Dzieciom. 

            Najważniejszym wydarzeniem w historii Fundacji było powołanie do życia kolejnej placówki – Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie k/Drobina. W latach 2000-2001 trwał proces uruchomienia działalności RZAZ tj. zakupu nieruchomości we wsi Stanisławowo, otrzymania od Wojewody Mazowieckiego decyzji o nadaniu statusu Zakładu Aktywności Zawodowej, podpisania umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Zawodowej. Oficjalne otwarcie zakładu nastąpiło w lipcu 2001 roku. Obecnie w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stanisławowie pracują 53 osoby niepełnosprawne i 20 osób obsługi. (Więcej w zakładce „RZAZ”)

             Jednym z ważniejszych aspektów działalności Fundacji stało się prowadzenie i finansowanie prac związanych z wykorzystaniem i przystosowaniem nowych technologii do potrzeb osób niewidomych. Fundacja zaplanowała i zorganizowała powstanie i produkcję pierwszego w Polsce syntezatora mowy czytającego czarno druki w języku polskim pod nazwą ,,Auto –Lektor’’.

             W 2008 roku Zarząd Fundacji zorganizował pierwszą konferencję poświęconą działalności pomocowej dla osób niewidomych i słabo widzących pod tytułem ,, Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej – dobry przykład spełniania się niepełnosprawnych w pracy zawodowej’’. W trakcie spotkania, które odbyło się na terenie RZAZ w Stanisławowie, Prezesowi Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku Panu Stanisławowi Świderskiemu wręczono medal Pro Masovia za całokształt działalności pomocowej i zaangażowania się na rzecz społecznego rozwoju Mazowsza. W 2010 roku w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się konferencja pt. "Polsko – ukraińskie doświadczenia w rehabilitacji i aktywizacji osób z dysfunkcją narządu wzroku’’. W trakcie konferencji poza wykładami merytorycznymi, przeprowadzono warsztaty z orientacji przestrzennej oraz sposobów organizowania wczesnego wsparcia dla rodzin, w których przychodzi na świat dziecko z wadami wzroku.

              Potrzeby informacji prawnych w różnych aspektach życia niepełnosprawnych znalazły możliwość zrealizowania projektu ,,Znaj swoje prawa’’. W ramach prowadzonego systematycznie programu osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami województwa mazowieckiego otrzymują bezpłatne porady prawne, które dotyczą następujących dziedzin prawa: orzekania o niepełnosprawności, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i spadkowego, prawa mieszkaniowego i ochrony praw lokatorów. Bezpłatnych porad udzielają doświadczeni radcy prawni wpisani na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

             Rok temu Fundacja zorganizowała pierwszą edycję konkursu pn. ,,Wspieranie małych, lokalnych inicjatyw społeczności niewidomych i niedowidzących’’. Fundacja przyznała dofinansowanie dwóm najciekawszym projektom.W ramach własnych inicjatyw Fundacja organizuje systematycznie dla osób niewidomych i słabowidzących z województwa mazowieckiego: wycieczki, imprezy o charakterze kulturalnym i integracyjnym, spotkania przedświąteczne oraz eventy okolicznościowe.

 

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl