Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Komitet Pomocy Niewidomym

 

Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku (Committee for the Blind of Poland) jest polonijną organizacją charytatywną zajmującą się zbieraniem funduszy na pomoc dla środowiska niewidomych w Polsce oraz wprowadzaniem i udostępnianiem innowacji służacych osobom niewidomym i słabowidzącym.

Komitet powstał w 1946 roku w odpowiedzi na prośbę o wsparcie w odbudowie zniszczeń powstałych podczas II Wojny Światowej skierowanej przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Polsce.

Komitet jest najstarszą i największą amerykańską organizacją charytatywną działającą w Polsce na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku. Praca Komitetu została zapoczątkowana przez grupę wolontariuszek, które utworzyły listę potencjalnych donatorów polskiego pochodzenia, do których zwracają się o pomoc w przesyłanych corocznie apelach pocztowych.

 

Zakres Pomocy:

W historii działalności Komitetu jego pomoc była dostosowywana do zmieniających się potrzeb niewidomych w Polsce.  

Budownictwo - Komitet sfinansował budowę czternastu a współfinansował pięć obiektów zniszczonych podczas II Wojny Światowej służących społecznośći osób niewidomych.

Zaopatrzenie materiałowe - dla pokrycia braków okresu powojennego i braków wywołanych komunistycznym systemem ekonomicznym. Transporty pomocy zawierały min: Materiały budowlane, meble, ubrania, produkty żywnościowe, materiały naukowe i szkolne, artykuły medyczne i sanitarne, maszyny rolne, nasiona, materiały warsztatowe i narzędzia.

Szkolenie - Komitet finansował wizyty edukacyjne i szkoleniowe w USA propagujące i przygotowujące praktycznie do pomocy niewidomym w oparciu o standardy zachodnie. Finansował również studia uniwersyteckie dla studentów z Polski oraz wysyłał specjalistów do prowadzenie wykładów i seminariów w Polsce.

Przekaz technologii - Komitet finansował przesyłkę maszyn Braille'a, maszyn do pisania, monitorów optycznych, czytaków elektronicznych, rekorderów taśmowych i soczewek okulistycznych. Komitet zorganizował także, pionierskie w Polsce wprowadzenie do użytku "długich lasek" znacząco poprawiających funkcjonowanie osób niewidomych. Ufundowane przez Komitet technologiczne prace doświadczalne i rozwojowe zaowocowały konstrukcją pierwszej w Polsce maszyny elektronicznej (Auto-Lektor) która czyta głośno wszystkie materiały drukowane, umożliwiając tym samym osobom z dysfunkcją narządu wzroku dostęp do treści i informacji zawartych w książkach, pismach i gazetach.

Możliwość pracy - Komitet zakupił duże gospodarstwo rolne i przysposobił je do edukacji i szkolenia niewidomych mieszkających na wsi. W Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej osoby niepełnosprawne nabywają praktyczne umiejętności, integrują się i rehabilitują a także otrzymują wynagrodzenie za swą pracę.

 

Komitet w myśl swojej ideii, planuje kontynuację i rozwój innowacji w metodach opieki nad osobami niewidomymi i słabowidzącycmi a także poszerzenie wypracowanych norm na całe ich środowisko.

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl