Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Rada

 

W skład Rady Fundacji "Praca dla Niewidomych" wchodzą:

 

  
        

 

dr Kornelia Czerwińska - psycholog, pedagog specjalny, terapeuta widzenia. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych, od 2002 r. jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Instytucie Pedagogiki Specjalnej APS

 

 

 

 

       
              

Mirosława Teresa Suchocka - Pedagog specjalny, b. dyrektorka przedszkola integracyjnego i szkoły społecznej. Współpracowniczka Akademii Pedagogiki Specjalnej i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Ekspert MEN do spraw dzieci niepełnosprawnych. Trenerka nauczycieli. Prezes Towarzystwa Oświatowego INTEGRACJA i członkini Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych „TRIO”. Autorka artykułów na temat edukacji małych dzieci, wsparcia dzieci niepełnosprawnych i współpracy z rodzicami. Koordynatorka ze strony partnera w projekcie „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej szansą na harmonijny rozwój dzieci” finansowanym ze środków EFS.

 

 

 

 

    

Marek Cegliński - Dziennikarz, absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS oraz Pomagisterskiego Dziennego Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ponad 20 lat pracował w redakcji „Rzeczpospolitej” w dziale sportowym, specjalizując się w koszykówce i kolarstwie. Obecnie pracownik Polskiej Agencji Prasowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Józef Chojnicki - Prodziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii ds. nauki SGGW w Warszawie, jest kierownikiem Katedry Nauk o Środowisku Glebowym SGGW.

 

 

 

 

 

 

 

     

Prof. dr hab. Janusz Maria Gołaś -  profesor zwykły Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na wydziale Energetyki i Paliw. Od 2016 roku Członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor ponad 300 artykułów, 1 patentu, fragmentów monografii, 2 książek i licznych prezentacji w czasopismach o uznaniu międzynarodowym.

 

 

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl