Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

RZAZ Stanisławowo

          W Polsce jest ponad 100 tysięcy osób z dysfunkcją narządu wzroku. Wiele z nich pochodzi ze środowisk wiejskich gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Wychodząc naprzeciw potrzebom tych osób Fundacja "Praca dla Niewidomych" stworzyła pierwszy i jedyny w Polsce Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej (RZAZ) usytuowany na wsi. Powstanie rolniczej placówki dla niewidomych udało się dzięki pomocy i środkom otrzymanym z Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku, na czele którego stoi Pan  Stanisław Świderski. To pionierskie przedsięwzięcie znalazło również poparcie merytoryczne i finansowe w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (PFRON).

          Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej  rozpoczął działalność 27 kwietnia 2001r. w miejscowości Stanisławowo, gmina Drobin, w odległości ok. 30km od Płocka. Obecnie zatrudnia ponad 50 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz kilkanaście osób obsługi instruktorskiej. Celem Zakładu jest nauka zawodów rolniczych oraz rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących, pochodzących głównie z terenów wiejskich. Praca w Zakładzie daje nie tylko możliwość nauki, rozwoju zawodowego, ale jest też szansą zdobycia własnych środków pieniężnych oraz gwarancją motywacji do dalszej pracy i integracji w życiu społecznym. RZAZ jest typowym gospodarstwem rolnym posiadającym sad, plantację malin, truskawek, borówki amerykańskiej, grunty przeznaczone pod uprawy polowe - ziemniaki, zboża, kukurydza oraz warzywa. Niepełnosprawni pracownicy w ramach rehabilitacji zawodowej zajmują się nie tylko uprawą roślin, ale również hodowlą zwierząt gospodarskich. Zakład posiada bogaty inwentarz zwirząt gospodarskich. Od 2006 roku działa w nim również gabinet rehabilitacyjny służący różnego rodzaju zabiegami pracownikom Zakładu jak również okolicznym mieszkańcom.

         Poza działalnością rolniczą RZAZ prowadzi akcję dożywiania dzieci z najbiedniejszych rodzin. Niepełnosprawni z uprawianych przez siebie warzyw gotują obiady (ponad 600 porcji dziennie), które dostarczane są do 18 pobliskich szkół na terenie pobliskich gmin.Takie działanie nie tylko zapobiega zjawisku niedożywienia, ale uczy dzieci akceptacji dla osób niepełnosprawnych, szacunku dla ich pracy oraz daje namacalny przykład istnienia socalizujących miejsc pracy. Naszym niepełnosprawnym żyjącym wcześniej ze świadomością nieprzydatności społecznej - daje wiarę w siebie, w swoje możliwości. Nadaje ich życiu sens i radość, bo nie ma nic piękniejszego niż być potrzebnym drugiemu człowiekowi. Obok rehabilitacji zawodowej prowadzona jest również rehabilitacja społeczna. Zakład organizuje zawody sportowe, wycieczki krajoznawcze. Pracownicy RZAZ czynnie uczestniczą w życiu gminy (Dni Drobina, dożynki, jasełka, zawody sportowe). 

        W 2003r. z rąk Premiera RP Zakład otrzymał nagrodę specjalną w konkursie na najlepszego w Polsce realizatora dożywiania uczniów. W 2004r. w konkursie na najciekawszą inicjatywę w Polsce RZAZ został wyróżniony przez Prezydenta RP. Nasz projekt - pomoc osób niepełnosprawnych w dożywianiu dzieci pt : ”Mnie los coś zabrał lecz tobie mogę coś dać” znalazł się - z  472 zgłoszonych projektów - wśród sześciu nagrodzonych. Za odruch serca, pomoc dzieciom, RZAZ został nagrodzony również przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.  

          W 2006r. w konkursie organizowanym przez Fundację Wspierania Wsi Zakład zdobył nagrodę za projekt pt. "My sprawni inaczej rozwiązujemy nasze problemy na słodko - pszczoła kampinoska nadzieją niepełnosprawnych". Otrzymane środki przeznaczone zostały na założenie pokazowej pasieki. Zawodu pszczelarza uczą się nie tylko pracownicy RZAZ ale i okoliczni mieszkańcy. Projekt służy aktywizacji społeczności lokalnej i integracji z osobami niepełnosprawnymi.

      W ogólnopolskim konkursie “Lodołamacze 2007" za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiednią politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych zakład zdobył statuetkę Lodołamacza w kategorii - Pracodawca nie przedsiębiorca. Zdaniem Kapituły Konkursu działalność RZAZ na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. Konkurs skierowany był do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, a jego nazwa oddaje ideę konkursu: Lodołamacze łamią lody niechęci, braku tolerancji i niezrozumienia, kruszą bariery i stereotypy, wskazują i torują drogę. 

         Zakład wiele zawdzięcza licznemu gronu przyjaciół, sponsorów, darczyńców, małych i dużych firm, ludzi wielkiego serca, którym los osób niepełnosprawnych nie jest obojętny. Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl