Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Zadania zakładu

 

Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej (RZAZ) powstał ponad 10 lat temu w Stanisławowie w powiecie płockim, z inicjatywy Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku oraz Fundacji "Praca dla Niewidomych". Celem Zakładu jest prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej zatrudnionych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Do zadań Zakładu należy prowadzenie kompleksowych działań w kierunku usamodzielniania zawodowego, społecznego i życiowego zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych poprzez:

W chwili obecnej RZAZ zatrudnia ponad 80 osób, z czego 58 to osoby niepełnosprawne

 

 

 

 

 

 

  

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl