Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

ZAZ Krzyżewo

CEL PROJEKTU

 

 

22 stycznia 2015 roku Zarząd Fundacji „Praca dla Niewidomych” podpisał Umowę z Starostą Powiatu Wysokomazowieckiego na prowadzenie przez Fundację Ośrodka Turystyczno-Rehabilitacyjnego w Krzyżewie, gmina Sokoły.

 

Misji Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Krzyżewie przyświeca motto założycielki Szkoły Rolniczej w Krzyżewie Pani Stefanii Karpowicz  „Najważniejsze, to pracować dla tych,  którzy nas potrzebują”. Stefania Karpowicz realizowała je poprzez wspieranie edukacji i pracę z młodzieżą z terenów wiejskich. PROJEKT  „Krzyżewo”  proponuje rozszerzyć tę misję na osoby wymagające wsparcia i zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby niepełnosprawne, chore i wymagające rekonwalescencji po przebytej chorobie.


Z jednej strony dzięki założeniu ZAZ powstaną miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Wysokomazowieckiego, z drugiej zaś dzięki ofercie rehabilitacyjnej i hipoterapeutycznej osoby niepełnosprawne z całego kraju będą mogły powracać tu do sprawności i zdrowia. A oferta turystyczna w różnych formach i oferta edukacyjna przyciągnie w piękne otoczenia Krzyżewa, a także zachęci turystów polskich i zagranicznych, pasjonatów i młodzież szkolną do odwiedzenia tego unikalnego zakątka Polski. 

 

Z jednej strony dzięki założeniu ZAZ powstaną miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Wysokomazowieckiego, z drugiej zaś dzięki ofercie rehabilitacyjnej i hipoterapeutycznej osoby niepełnosprawne z całego kraju będą mogły powracać tu do sprawności i zdrowia. A oferta turystyczna w różnych formach i oferta edukacyjna przyciągnie w piękne otoczenia Krzyżewa, a także zachęci turystów polskich i zagranicznych, pasjonatów i młodzież szkolną do odwiedzenia tego unikalnego zakątka Polski.


Celem zasadniczym jest promowanie regionu i stworzenie warunków, w oparciu o bazę w Krzyżewie, do rozwoju ruchu turystycznego powiatu Wysokomazowieckiego wykorzystując unikalne warunki przyrodnicze, zasoby fauny i flory, a także kultury i tradycji regionu.

   

„Projekt Krzyżewo” chce  wspierać  edukację dzieci i młodzieży poprzez dostarczenie im wiedzy z zakresu ekologii, przyrody, podstaw i zasad właściwej turystyki, szacunku dla przyrody jako dobra narodowego, tradycji, kultury regionu, a także w sposób unikalny  przekazanie dobrych praktyk w integracji społecznej osób niepełnosprawnych, co zwiększy szanse na zbudowanie przez nich w przyszłości społeczeństwa otwartego i obywatelskiego, w którym osoby niepełnosprawne znajdą należne im miejsce. Praca z dziećmi i młodzieżą odbywać się w oparciu o ofertę zielonych szkół i wycieczek edukacyjnych dla szkół z całego kraju.


„Projekt Krzyżewo” to kompetentna i pełna odpowiedź na wyzwania, cele i zadania projektu. Bardzo szeroki zakres zadań - od rehabilitacji,  aktywizacji  zawodowej niepełnosprawnych, organizacji ruchu turystycznego, promocji turystyki, po marketing usług turystycznych - wymaga szerokich i bardzo wysokich kompetencji. Fundacja „Praca dla Niewidomych”  wykorzystując swoją wiedze i doświadczenie będzie opierała się na WSPÓŁDZIAŁANIU ze wszystkimi lokalnymi, powiatowymi i gminnymi instancjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, Parkiem Narodowym, władzami powiatu. Podstawową metodą działania „Projektu Krzyżewo” jest wykorzystanie i włączenie w realizacje projektu kapitału społecznego istniejącego w środowisku lokalnym, w powiecie, gminie  i wzbudzenie nowych form i zakresów aktywności gospodarczej i społecznej. Szeroko rozumiana społeczność lokalna jest ważnym elementem realizacji projektu, a także istotnym jego efektem. 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl