Powiększanie tekstu: A A A
Szukaj

Pracuję, więc jestem - projekt Fundacji promujący zatrudnienie ON

Fundacja "Praca dla Niewidomych" w latach 2023-2025 realizuje projekt / numer wniosku 53261-2 / "Pracuję, więc jestem", finansowany przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Celem projektu jest promocja pracy zawodowej osób z niepełnosprawnościami, ich pracy w zakładach aktywności zawodowej oraz promocja produktów i usług oferowanych przez Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie i Zakład Aktywności Zielone Podlasie w Rudzie.
Istnotnym elementem projektu jest też poprawa zarządzania i współdziałania dwóch Ośrodków z biurem Fundacji: wymiana informacji, realizacja obowiązków sprawozdawczych, tworzenie strategicznych programów rozwoju, skuteczniejsze wykorzystywanie środków publicznych. Celem tego działania jest też włączenie szerszej grupy pracowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, w zarządzanie ośrodkami.
Projekt ma na celu poszerzenie współpracy i współdziałania lokalnych Ośrodków Fundacji ze środowiskiem lokalnym oraz przełamywanie barier społecznych dla osób z niepełnosprawnościami, w kierunki ich zawodowej i społecznej aktywizacji, przełamywanie społecznych stereotypów, edukacji oraz promocji działań zakładów aktywności zawodowej.
W ramach projektu będzie realizowana współpraca z lokalnymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, szkół specjalnych. Zorganizowane zostaną warsztaty i seminaria dla przedstawicieli samorządów, szkół, ośrodków pomocy społecznej, szkół specjalnych, przekazujące wiedzę i informacje o zasadach działania zakładów aktywności zawodowej jako istotnego elementu rynku pracy osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu.

Istotnym mechanizmem realizacji projektu jest prowadzenie marketingu społecznego promującego - poprzez media, komunikatory społeczne, tradycyjne formy przekazywania informacji/plakaty, ulotki, banery/ - pracę i aktywność społeczną osób z niepełnosprawnościami, w formie lokalnych działań informacyjnych, lokalnych kampanii, dni otwartych.

 

Copyright © 2012 by Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Wykonanie: ewipo.pl
Numer KRS: 0000158692, Konto bankowe fundacji: 31 1140 1010 0000 5300 0500 1001
Adres: ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Tel.: 22 826 88 66 e-mail: fpdn@fpdn.org.pl